Ποιοι είμαστε

Οι μαθητές της Δ΄τάξης Δ. Σ. Κουτσελιού Ιωαννίνων
Αλέξανδρος Αγ.
 Λευτέρης Κούτ.
 Χρήστος Τσιμ.
 Βασίλης Δ.
 Λαμπρινή - Μαρίνα Αγ.
 Μαρία Μπακ.
 Παναγιώτα Τ.
 Νικολέτα Αλ.
 Μαρία Δημ.
 Ελένη Τσ.
 Διονυσία Ευαγ.
Σοφία Κ.
Δήμητρα Γκ.
 Ειρήνη Κ.
 Λευτέρης Κωσ.
 Χρήστος Τσιώ.
Νικολέτα Ματ.
 Χρήστος Σελ.
 Όλγα Ντ.
Κωνσταντίνος Τσ.

Σχολικό έτος: 2011-2012