Στο πέρασμα του χρόνου

Η πλατεία του χωριού μας παλιότερα και σήμεραΤηρώντας το έθιμο του Λαζάρου
Καλλιέργεια λυκίσκου , τα χωράφια σήμερα, το εργοστάσιο του"Φιξ" τότε και τώραΠαλιό και νέο Δημοτικό Σχολείο